Meditatii crestine – Unicul Mijlocitor

Distribuie:

Share Button
Share Button

   “Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos.” 1 Timotei 2.5 –

   În Faptele Apostolilor 4.12 citim despre Isus Hristos: “în nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” Acest Nume salvator e traducerea cuvinte lor ebraice: Cel Veşnic e Mântuitorul. Numai El singur, nu instituţiile religioase, nu eforturile noastre ne sal vează sufletele de la pedeapsa veşnică. Peste toate părerile oamenilor rămâne valabil ce este scris: “Este un singur Mijlocitor.” Nimeni nu pune avocat la avocatul său.

    În I loan 2.1 citim: ” …Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (sau Avocat), pe Isus Hristos, Cel neprihănit.”

   În Evrei 7.25 este scris: “De aceea poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.” Un mijlocitor este un intermediar, o persoană care mijloceşte sau stă la mijloc între doi oameni, comuni când cu amândoi. Prin Hristos, Dumnezeu Se apropie de oameni cu iertarea păcatelor. În consecinţă, să reţinem că orice păcătos sărman se poate apropia de El fiind sigur că nu va fi respins. Să ne încredem şi noi în acest unic Mijlocitor: Isus Hristos!

 


 

misiune.ro

Leave a comment

Your email address will not be published.

*Current day month ye@r *