Ce spune Biblia despre viata si moarte? – Pastor Luigi Mitoi

Distribuie:

Share Button
Share Button

Deşi viaţa este uneori grea, rămâne cel mai bun lucru pe care îl avem. Nu toţi oamenii se bucură de viaţă, motiv pentru care unii trăiesc în ură şi frustrare, iar alţii chiar se sinucid. Ei văd moartea ca pe o soluţie, ca pe o scăpare de sub povara responsabilităţilor vieţii cu care nu mai vor să se lupte. Aceasta este percepţia şi mentalitatea multor oameni. Ce spune Biblia despre viaţă şi moarte?
I. VIATA NE PUNE ÎN FAŢA RESPONSABILITĂŢILOR
Responsabilităţile pe care le avem în viaţă sunt personale, familiale, intelectuale, profesionale, materiale, sociale, spirituale… Printre responsabilităţile spirituale sunt şi următoarele:
1. Responsabilitatea mântuirii, prin credinţă şi pocăinţă
2. Responsabilitatea sfinţirii, prin desăvârşirea vieţii
3. Responsabilitatea slujirii, prin împlinirea intereselor Împărăţiei cerurilor.
Dintre acestea trei, numai responsabilitatea slujirii este diferită, funcţie de chemare, putere, daruri… primele două fiind egale pentru toţi oamenii.
II. MOARTEA NE PUNE ÎN FAŢA JUDECĂŢII
Oamenii care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu şi trăiesc în neascultare sau cei care se sinucid, sperând să scape de povara responsabilităţilor vieţii, după moarte se confruntă cu judecata. ,,După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27). Biblia ne asigură de faptul că moartea este obligatorie, însă raiul este opţional. ,,Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata acesta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine fie rău” (Ecl. 12:14)
II. JUDECATA NE PUNE ÎN FAŢA RĂSPLĂŢII SAU A PEDEPSEI
1. Credinţa în Dumnezeu conduce la răsplată, necredinţa conduce la pedeapsă. ,,Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întăi vouă; dar fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică…” (Fapte 13:46)
2. Pocăinţa faţă de păcat conduce la răsplată, nepocăinţa conduce la pedeapsă. ,,Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu” (Romani 2:5).
3. Caracterul spiritual conduce la răsplată, caracterul murdar conduce la pedeapsă. ,,Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit” (Matei 12:36).
4. Slujirea conduce la răsplată, nepăsarea la pedeapsă. ,,Apoi va zice celor de la stânga Lui: `Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui. Căci am fost flămând şi nu Mi-aţi dat să mănânc, Mi-a fost sete şi nu Mi-aţi dat să beau…” (Matei 25:41-46).
Judecata care va avea loc după moarte este în legătură cu responsabilităţile pe care oamenii le-au avut în viaţă. Cine trăieşte pentru cer va avea parte de el.


Leave a comment

Your email address will not be published.

*Current day month ye@r *