Biserici

Share Button

   Una dintre binecuvântările faptului de a fi mântuit este chemarea la părtăşia cu Domnul nostru Isus Christos şi cu ceilalţi credincioşi răscumpăraţi ( 1 Corinteni 1:9 ; 1 Ioan 1:3). Biserica trebuie să ocupe cel mai important loc atât la nivel teoretic cât şi în practica noastră, deoarece ea, ne aminteşte că noi, cei care suntem mântuiţi, nu suntem indivizi umani izolaţi unii de ceilalţi, împrătiaţi prin lumea largă, ci uniţi cu toţi credincioşii contemporani cu noi, membrii unei măreţe familiii spirituale care, lărgindu-şi mereu graniţele, are o relaţie specială cu Domnul Isus şi este implicată în închinare, zidire şi evanghelizarea altora.

   Vorbind despre importanţa Bisericii, trebuie să remarcăm faptul că Biserica reprezintă lucrul de maximă importanţă acum în noua eră inaugurată de revărsarea Duhului Sfânt la Rusalii, eră care de fapt reprezintă şi momentul apariţiei Bisericii. Biserica se află acum în centrul atenţiei divinităţii, ea este cea pe care Dumnezeu a răscumpărat-o prin sângele propriului Său Fiu (Faptele Apostolilor 20:28), ea este cea pe care Christos o iubeşte, o hrăneşte şi o îngrijeşte din punct de vedere spiritual (Efeseni 5:25,29) şi pe această Biserică o va prezenta într-o zi înaintea Tatălui „fără pată şi fără zbârcitură”, conform spuselor Sfintei Scrituri.

   Un lucru important care trebuie menţionat şi care este în acelaşi timp extrem de relevant pentru vremurile dificile prin care trece omenirea, este faptul că lucrarea lui Isus Christos continuă şi astăzi prin Biserică, astfel orice om care citeşte Noul Testament va înţelege că Biserica este cea mai importantă în acestă lume, tot aşa cum relaţia dintre Dumnezeu şi Israel a fost importantă în perioada Vechiului Legământ descris în prima parte a Bibliei.

   Probabil, definiţia cea mai complexă şi relevantă a Bisericii, ar putea fii afirmaţia conform căreia ea, Biserica, este o instituţie nou testamentală şi reprezintă totalitatea credincioşilor născuţi din nou şi mântuiţi prin jertfa Domnului Isus, chemaţi din mijlocul lumii ca să alcătuiască Poporul ales a lui Dumnezeu. Creştinii sunt de acum în comuniune atât unii cu alţii cât şi cu Dumnezeu. Nu clădirea şi nici patrimoniul, ci credincioşii care o compun sunt cu adevărat importanţi. Caută Biserica, vino să ai părtăşie, vino să te integrezi…noi îţi stăm la dispoziţie încercând să îţi ghidăm paşii spre locul care ţi se potriveşte cel mai bine în oraşul nostru!